Det digitale anlæg

Det Digitale Anlæg har med realiseringen af BIM Infra.dk nedlagt sig selv og føres videre i et nyt koncept “BIM anlægsforum”. Det nye koncept  fortsætter den gode dialog fra Det Digitale Anlæg. Der er udarbejdet et kommissorium for arbejdet, som rummer muligheden for at bidrage til den national BIM strategi. BIM anlægsforum fungerer desuden som sparrings- og høringspartner. Som udgangspunkt er sammensætningen bestående af Det Digitale Anlægs parter (Danske Infrastruktur, F.R.I, Femern A/S, Banedanmark og Vejdirektoratet). BIM anlægsforum drives af Banedanmark og Vejdirektoratet, og der er som udgangspunkt ingen økonomi involveret.

Også anbefalinger og erfaringer fra det digitale anlæg drives videre af BIM Infra.dk og vil være tilgængelige på siden her:

DDA anbefalinger

DDA erfaring