Uncategorized

Styrket samarbejde sætter turbo på den digitale transformation i infrastrukturbranchen

De store bygherrer for vej- og baneprojekter styrker samarbejdet for at sikre en effektivisering af branchen gennem digitalisering og en BIM-strategi. Der er brug for en digital transformation af infrastrukturbranchen for generelt at øge effektiviteten i forhold til det omgivende samfund. Projekter skal kunne gennemføres hurtigere, skatteborgernes penge skal forvaltes mest forsvarligt, og belastningen på omgivelserne skal minimeres. Derudover skal valg af tekniske løsninger optimeres. Alt det kan Bygnings Informations Modellering (BIM) hjælpe med. Vejdirektoratet, Banedanmark, Metroselskabet, Femern, Sund & Bælt og Københavns ... Læs mere

Anlægsdelsspecifikationer – Samarbejde med DiKon Anlæg

Ved anvendelsen af BIM er det vigtigt at anlægsbygherren stiller entydige krav til geometri og egenskabsdata gennem anlægsprojekternes faser. I BIM infra.dk har vi udarbejdet Discipline Model Specification til at understøtte vores arbejde med BIM modenhedsniveau 2. I forbindelse med arbejdet i at definere datakrav til BIM modenhedsniveau 3, er vi glade for at have indgået et samarbejde med DiKon Anlæg om definering af anlægsdelsspecifikationerne. Læs mere om samarbejdet her: BIM Infra & DiKon Anlæg indgår nu samarbejde om nye anlægsstandarder ... Læs mere

BIM infra.dk testmodellen er nu en realitet

1. udgave af BIM Infra.dk's testmodel er nu en realitet. Beskrivelser og skabeloner kan findes her: BIM Infra.dk – BIM Infra.dk testmodel For at understøtte en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering, har BIM infra.dk udarbejdet en testmodel. Formålet er at understøtte projekterne med en udviklingsramme samt stille en række skabeloner til rådighed. Ved at følge testmodellen får testprojekterne mulighed for at dele og udnytte erfaringerne fra øvrige testprojekter. Modellen findes i første udgave og vil løbende blive udbygget, justeret og forbedret gennem anvendelse ... Læs mere

Testmodel i høring – kommenteringsfrist 13. december 2020

Høringspakken og de tilhørende vejledninger kan fortsat hentes her: https://biminfra.dk/portfolio-item/rammer-for-testprojekter/ Præsentation ag høringspakken fra høringsmøde 4. december 2020 Høringsfrist på kommentering af materialet er 13. december 2020 Læs mere

Rammer for testprojekter

BIM Infra.dk testprojekter Den videre udvikling i BIM infra.dk vil tage udgangspunkt i testprojekter. For at skabe en ensartet tilgang er følgende model for test udarbejdet: Testprojekterne og deres planlægning vil tage udgangspunkt i BIM anvendelser. Her vil BIM execution planning ligge til grund for test og evaluering af de enkelte anvendelser. Målet er at udvikle og opdatere de eksisterende krav til BIM modeller (LINK) samt vores IKT specifikation (LINK), så det i fremtiden vil blive muligt at anvende BIM på nye og ... Læs mere

Nordiske lande inviterer verdens softwareleverandører til samarbejde om implementering af IFC-format for infrastruktur

Syv infrastrukturejere i fire nordiske lande er gået sammen om en opfordring til infrastrukturbranchens større softwareleverandører om at deltage i arbejdet med at implementere det åbne IFC-format til anvendelse i infrastrukturprojekter. Læs brevet her. Det nordiske samarbejde mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige – Nordic Road and Rail BIM Collaboration – har gennem nogle år arbejdet for en fælles nordisk tilgang til at udvikle og anvende BIM til infrastrukturprojekter. De nordiske lande har mange lighedspunkter og bruger samarbejdet til at udveksle erfaringer ... Læs mere

Opdateret lagstruktur

For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden til BIM niveau 3, er der lavet en vedligeholdelse og revision af DDA CAD lagene. Ændringerne er udarbejdet som et brancheprojekt i BIM Anlægsforum, og har været i bred høring i branchen. Link til udgivelse: https://biminfra.dk/portfolio-item/lagstruktur/   Læs mere

Revurderet CAD-lagstruktur i høring

Der arbejdes i BIM infra.dk på opbygning af en klassifikation og objektstruktur, men det vurderes, at vi i en lang periode fortsat vil gøre brug af CAD lagstrukturen. For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden, besluttede styregruppen for BIM Infra.dk at igangsætte udvalgte opgaver vedrørende vedligeholdelse og revision af den eksisterende DDA cad lagstruktur. Arbejdet blev igangsat i april 2019, og bidragene til opdateringerne er kommet fra branchen. Resultatet er sendt til høring og kan findes her: https://biminfra.dk/portfolio-item/hoering-cad-lagstruktur/ Frist for kommentering er ... Læs mere

Systematik for BIM anvendelser

I BIM Infra.dk vil vi teste og udvikle vores anvendelse af BIM. Netop nu er vi ved at undersøge, hvilken systematik for BIM anvendelser vi skal bruge. Derfor har sat gang i en lille undersøgelse, og vi håber, at du har 10 minutter til at dele viden om anvendelsen af BIM gennem vores spørgeskema her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OBW-Edh5OUmCuLdngF2CW3QZ0EYvgyFJphgubO6zaORUNVYwTjFLRlE2RTJaQTMzSFo2U0I0ODZIVS4u   Læs mere

BIM niveau 2

Siden april 2018 har Banedanmark og Vejdirektoratet startet et strategisk samarbejde for at implementere BIM i anlægsbranchen. Det første trin har været at koordinere de krav, som allerede har været gældende i organisationerne og skabe fundamentet for en fælles tilgang til BIM niveau 2 i branchen. Resultat af arbejdet kan ses på www.biminfra.dk under menupunktet ”Udgivelser”, og kan bruges af hele branchen. Med udgivelse af Banedanmarks CAD manual version 02.00 (https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/CAD/CAD-manual) og oprettelse af et nyt site hos Vejdirektoratet (http://digitalvej.vejdirektoratet.dk/Sider/default.aspx) er kravene tilpasset med ... Læs mere
Næste side »