Uncategorized

Invitation til workshops 16. og 30. november 2022 omkring fælles tilgang til BIM-klassifikation for infrastruktur

Vil du have indflydelse på fremtidens anvendelse af BIM-klassifikation i den danske infrastrukturbranche? BIMinfra.dk sætter i november måned et særligt fokus på BIM-klassifikation for infrastruktur. Det sker gennem to online workshops med branchen, hvor der vil blive arbejdet med tilgangen til klassifikation samt hvordan vi opbygger og udbygger definitionerne som branche. 16. november 2022 kl 9.00 – 11.00 afholdes første workshop med fokus på anvendelse af BIM-klassifikation i infrastruktur. 30. november 2022 kl 9.00 – 11.00 afholdes anden workshop med fokus på op- og ... Læs mere

BIM klassifikation for infrastruktur

Fælles BIM-klassifikation på vej BIM infra.dk sætter retningen for BIM-klassifikation for infrastruktur i Danmark og derfor har bygherrerne i samarbejdet – Vejdirektoratet, Banedanmark, Metroselskabet, Sund & Bælt, Femern A/S og Københavns Kommune – netop igangsat et fælles nationalt klassifikationsprojekt, som skal strukturere de forskellige objekter et infrastrukturprojekt består af. BIM-klassifikation af infrastrukturobjekter skal følge internationale standarder, og projektet går ud på at definere og klassificere infrastrukturobjekter og derefter udstille dem på en fælles platform. Der findes allerede flere klassifikationssystemer, men fælles for dem er, ... Læs mere

Styrket samarbejde sætter turbo på den digitale transformation i infrastrukturbranchen

De store bygherrer for vej- og baneprojekter styrker samarbejdet for at sikre en effektivisering af branchen gennem digitalisering og en BIM-strategi. Der er brug for en digital transformation af infrastrukturbranchen for generelt at øge effektiviteten i forhold til det omgivende samfund. Projekter skal kunne gennemføres hurtigere, skatteborgernes penge skal forvaltes mest forsvarligt, og belastningen på omgivelserne skal minimeres. Derudover skal valg af tekniske løsninger optimeres. Alt det kan Bygnings Informations Modellering (BIM) hjælpe med. Vejdirektoratet, Banedanmark, Metroselskabet, Femern, Sund & Bælt og Københavns ... Læs mere

Anlægsdelsspecifikationer – Samarbejde med DiKon Anlæg

Ved anvendelsen af BIM er det vigtigt at anlægsbygherren stiller entydige krav til geometri og egenskabsdata gennem anlægsprojekternes faser. I BIM infra.dk har vi udarbejdet Discipline Model Specification til at understøtte vores arbejde med BIM modenhedsniveau 2. I forbindelse med arbejdet i at definere datakrav til BIM modenhedsniveau 3, er vi glade for at have indgået et samarbejde med DiKon Anlæg om definering af anlægsdelsspecifikationerne. Læs mere om samarbejdet her: BIM Infra & DiKon Anlæg indgår nu samarbejde om nye anlægsstandarder ... Læs mere

BIM infra.dk testmodellen er nu en realitet

1. udgave af BIM Infra.dk's testmodel er nu en realitet. Beskrivelser og skabeloner kan findes her: BIM Infra.dk – BIM Infra.dk testmodel For at understøtte en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering, har BIM infra.dk udarbejdet en testmodel. Formålet er at understøtte projekterne med en udviklingsramme samt stille en række skabeloner til rådighed. Ved at følge testmodellen får testprojekterne mulighed for at dele og udnytte erfaringerne fra øvrige testprojekter. Modellen findes i første udgave og vil løbende blive udbygget, justeret og forbedret gennem anvendelse ... Læs mere

Testmodel i høring – kommenteringsfrist 13. december 2020

Høringspakken og de tilhørende vejledninger kan fortsat hentes her: https://biminfra.dk/portfolio-item/rammer-for-testprojekter/ Præsentation ag høringspakken fra høringsmøde 4. december 2020 Høringsfrist på kommentering af materialet er 13. december 2020 Læs mere

Rammer for testprojekter

BIM Infra.dk testprojekter Den videre udvikling i BIM infra.dk vil tage udgangspunkt i testprojekter. For at skabe en ensartet tilgang er følgende model for test udarbejdet: Testprojekterne og deres planlægning vil tage udgangspunkt i BIM anvendelser. Her vil BIM execution planning ligge til grund for test og evaluering af de enkelte anvendelser. Målet er at udvikle og opdatere de eksisterende krav til BIM modeller (LINK) samt vores IKT specifikation (LINK), så det i fremtiden vil blive muligt at anvende BIM på nye og ... Læs mere

Nordiske lande inviterer verdens softwareleverandører til samarbejde om implementering af IFC-format for infrastruktur

Syv infrastrukturejere i fire nordiske lande er gået sammen om en opfordring til infrastrukturbranchens større softwareleverandører om at deltage i arbejdet med at implementere det åbne IFC-format til anvendelse i infrastrukturprojekter. Læs brevet her. Det nordiske samarbejde mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige – Nordic Road and Rail BIM Collaboration – har gennem nogle år arbejdet for en fælles nordisk tilgang til at udvikle og anvende BIM til infrastrukturprojekter. De nordiske lande har mange lighedspunkter og bruger samarbejdet til at udveksle erfaringer ... Læs mere

Opdateret lagstruktur

For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden til BIM niveau 3, er der lavet en vedligeholdelse og revision af DDA CAD lagene. Ændringerne er udarbejdet som et brancheprojekt i BIM Anlægsforum, og har været i bred høring i branchen. Link til udgivelse: https://biminfra.dk/portfolio-item/lagstruktur/   Læs mere

Revurderet CAD-lagstruktur i høring

Der arbejdes i BIM infra.dk på opbygning af en klassifikation og objektstruktur, men det vurderes, at vi i en lang periode fortsat vil gøre brug af CAD lagstrukturen. For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden, besluttede styregruppen for BIM Infra.dk at igangsætte udvalgte opgaver vedrørende vedligeholdelse og revision af den eksisterende DDA cad lagstruktur. Arbejdet blev igangsat i april 2019, og bidragene til opdateringerne er kommet fra branchen. Resultatet er sendt til høring og kan findes her: https://biminfra.dk/portfolio-item/hoering-cad-lagstruktur/ Frist for kommentering er ... Læs mere
Næste side »