Nyheder

BIM klassifikation i infrastruktur – del II

Den fremadrettede udvikling i BIM Infra.dk sker gennem testprojekter. Her bidrager en struktureret gennemførsel og opsamling af testresultater til definitionen af fremtidens nationale standarder for infrastruktur. Find mere information her: www.biminfra.dk/testmodel Der er allerede en række spændende initiativer i gang, bland andet inden for BIM klassifikation. I efteråret 2020 blev der afholdt et møde om BIM klassifikation i infrastruktur, som tog udgangspunkt i Vejdirektoratets arbejde på Nordhavnstunnellen: Dialogmøde november 2020 Som opfølgning laves nu en workshop del II. Denne gang er arbejdet med ... Læs mere

Ny hjemmeside dedikeret BIM Infra.dk’s testmodel og projekter er nu i luften

I december 2020 lancerede vi i BIM Infra.dk en testmodel, som giver projekter en udviklingsramme og en række nyttige skabeloner og som samtidig understøtter en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering. Testmodellen bygger på principperne i BIM execution planning, hvor BIM-anvendelser spiller en central rolle. I dag åbner vi et nyt hjørne på hjemmeside, som er dedikeret testmodellen, hvor man vil kunne følge eksempler på, hvordan modellen bliver anvendt og hvilke erfaringer forskellige projekter gør sig med BIM-anvendelser i praksis. Den tidligere udgivelse ... Læs mere

Anlægsdelsspecifikationer – Samarbejde med DiKon Anlæg

Ved anvendelsen af BIM er det vigtigt at anlægsbygherren stiller entydige krav til geometri og egenskabsdata gennem anlægsprojekternes faser. I BIM infra.dk har vi udarbejdet Discipline Model Specification til at understøtte vores arbejde med BIM modenhedsniveau 2. I forbindelse med arbejdet i at definere datakrav til BIM modenhedsniveau 3, er vi glade for at have indgået et samarbejde med DiKon Anlæg om definering af anlægsdelsspecifikationerne. Læs mere om samarbejdet her: BIM Infra & DiKon Anlæg indgår nu samarbejde om nye anlægsstandarder ... Læs mere

BIM infra.dk testmodellen er nu en realitet

1. udgave af BIM Infra.dk's testmodel er nu en realitet. Beskrivelser og skabeloner kan findes her: BIM Infra.dk – BIM Infra.dk testmodel For at understøtte en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering, har BIM infra.dk udarbejdet en testmodel. Formålet er at understøtte projekterne med en udviklingsramme samt stille en række skabeloner til rådighed. Ved at følge testmodellen får testprojekterne mulighed for at dele og udnytte erfaringerne fra øvrige testprojekter. Modellen findes i første udgave og vil løbende blive udbygget, justeret og forbedret gennem anvendelse ... Læs mere

Testmodel i høring – kommenteringsfrist 13. december 2020

Høringspakken og de tilhørende vejledninger kan fortsat hentes her: https://biminfra.dk/portfolio-item/rammer-for-testprojekter/ Præsentation ag høringspakken fra høringsmøde 4. december 2020 Høringsfrist på kommentering af materialet er 13. december 2020 Læs mere

Rammer for testprojekter

BIM Infra.dk testprojekter Den videre udvikling i BIM infra.dk vil tage udgangspunkt i testprojekter. For at skabe en ensartet tilgang er følgende model for test udarbejdet: Testprojekterne og deres planlægning vil tage udgangspunkt i BIM anvendelser. Her vil BIM execution planning ligge til grund for test og evaluering af de enkelte anvendelser. Målet er at udvikle og opdatere de eksisterende krav til BIM modeller (LINK) samt vores IKT specifikation (LINK), så det i fremtiden vil blive muligt at anvende BIM på nye og ... Læs mere

Nordiske lande inviterer verdens softwareleverandører til samarbejde om implementering af IFC-format for infrastruktur

Syv infrastrukturejere i fire nordiske lande er gået sammen om en opfordring til infrastrukturbranchens større softwareleverandører om at deltage i arbejdet med at implementere det åbne IFC-format til anvendelse i infrastrukturprojekter. Læs brevet her. Det nordiske samarbejde mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige – Nordic Road and Rail BIM Collaboration – har gennem nogle år arbejdet for en fælles nordisk tilgang til at udvikle og anvende BIM til infrastrukturprojekter. De nordiske lande har mange lighedspunkter og bruger samarbejdet til at udveksle erfaringer ... Læs mere

Opdateret lagstruktur

For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden til BIM niveau 3, er der lavet en vedligeholdelse og revision af DDA CAD lagene. Ændringerne er udarbejdet som et brancheprojekt i BIM Anlægsforum, og har været i bred høring i branchen. Link til udgivelse: https://biminfra.dk/portfolio-item/lagstruktur/   Læs mere

Revurderet CAD-lagstruktur i høring

Der arbejdes i BIM infra.dk på opbygning af en klassifikation og objektstruktur, men det vurderes, at vi i en lang periode fortsat vil gøre brug af CAD lagstrukturen. For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden, besluttede styregruppen for BIM Infra.dk at igangsætte udvalgte opgaver vedrørende vedligeholdelse og revision af den eksisterende DDA cad lagstruktur. Arbejdet blev igangsat i april 2019, og bidragene til opdateringerne er kommet fra branchen. Resultatet er sendt til høring og kan findes her: https://biminfra.dk/portfolio-item/hoering-cad-lagstruktur/ Frist for kommentering er ... Læs mere

Systematik for BIM anvendelser

I BIM Infra.dk vil vi teste og udvikle vores anvendelse af BIM. Netop nu er vi ved at undersøge, hvilken systematik for BIM anvendelser vi skal bruge. Derfor har sat gang i en lille undersøgelse, og vi håber, at du har 10 minutter til at dele viden om anvendelsen af BIM gennem vores spørgeskema her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OBW-Edh5OUmCuLdngF2CW3QZ0EYvgyFJphgubO6zaORUNVYwTjFLRlE2RTJaQTMzSFo2U0I0ODZIVS4u   Læs mere
Næste side »