Om os

BIM Infra.dk

Banedanmark og Vejdirektoratet, har indgået et 5-årigt samarbejde om at videreudvikle den digitale transformation i bygge- og anlægssektoren med udgangspunkt i det internationale standardiseringsarbejde på området. Denne hjemmeside anvendes som kommunikationsværktøj mellem BIM infra.dk og branchens parter.

Samarbejdet bygger på de indledende tanker under Det Digitale Anlæg samt en nærmere kortlægning som er dokumenteret i en række tekniske rapporter. Resultatet er et samarbejde hvis rammer er dokumenteret i kommissoriet for BIM Infra.dk. De forskellige baggrunds dokumenter kan findes her på siden.

BIM Anlægsforum

Bidrager til den national BIM strategi som sparrings- og høringspartner og består som udgangspunkt af det forhenværende Det Digitale Anlægs parter (Danske Anlægsentreprenører, F.R.I, Femern A/S, Banedanmark og Vejdirektoratet). Anlægsforum drives af Banedanmark og Vejdirektoratet, og ud over de nævnte parter er der mulighed for deltagelse fra andre interessenter fx kommuner, Metroselskabet, Sund & Bælt, mv. Der er ingen økonomi involveret i samarbejdet, men deltagerne får mulighed for at påvirke standardiseringsarbejdet ved at bidrage til udviklingen i BIM Infra.dk eller egne projekter. Rammerne for samarbejdet er beskrevet i kommissorium for BIM anlægsforum som kan findes her på siden.

Der arbejdes med kommunikation på 3 niveauer

  • Beslutningstager niveau – Rammer findes i kommissoriet
  • Ekspert niveau – Løbende workshop med branchen
  • Bruger niveau – Åbne dialogmøder mindst 2 gange om året

 

Baggrund for samarbejdet

Historik

Branchesamarbejdet – Det Digitale Anlæg (DDA) – som blev etableret i 2013 havde til formål at fremme brug af moderne teknologi i anlægsbranchen og definere standarder herfor. I juni 2017 udarbejdede Det Digitale Anlæg et oplæg til en ”BIM strategi for anlægsbranchen”, som pegede på en indsats drevet af bygherre organisationer. Strategien var baseret på 3 grundlæggende principper: Fuld BIM udbredelse i hele anlæggets livscyklus, Bygherredreven indsats samt at bygge på international best-practice, som tilpasses dansk kontekst. Banedanmark og Vejdirektoratet har på baggrund af dette indgået samarbejdet BIM Infra.dk, og ført strategien videre.

Branchesamarbejdet Det Digitale Anlæg er nedlagt og videreføres i form af BIM Anlægsforum.

Principper

Samarbejdet er funderet på forståelsen af at BIM Infra.dk:

  • Er et transformationsprogram, der forudsætter et stort ledelsesengagement.
  • Balancerer anvendelsen af agile og traditionelle projektmetoder.
  • Påvirker det internationale standardiseringsarbejde fremfor at udvikle egne standarder.
  • Sikrer sammenhæng til interne udviklingsaktiviteter indenfor BIM og digitalt asset management
  • Involverer branchen.
  • Styregruppe aftaler det følgende års konkrete plan hvert år i september.
  • Udvælger pilotprojekter der skal afprøve resultaterne inden de gøres gældende for hele branchen.

Målsætning

Målsætningen er at opbygge et solidt og strømlinet BIM-fundament. Målet er at udvalgte projekter i Vejdirektoratet og Banedanmark anvender 3D anlægsobjekter inklusiv egenskabsdata.Nyheder

 Link til nyhedsarkiv

Dokumenter