Om os

Baggrund for samarbejdet

Branchesamarbejdet – Det Digitale Anlæg (DDA) – som blev etableret i 2013 havde til formål at fremme brug af moderne teknologi i anlægsbranchen og definere standarder herfor. I juni 2017 udarbejdede Det Digitale Anlæg et oplæg til en ”BIM strategi for anlægsbranchen”, som pegede på en indsats drevet af bygherre organisationer. Strategien var baseret på 3 grundlæggende principper: Fuld BIM udbredelse i hele anlæggets livscyklus, Bygherredreven indsats samt at bygge på international best-practice, som tilpasses dansk kontekst. Banedanmark og Vejdirektoratet har på baggrund af dette indgået samarbejdet BIM Infra.dk, og ført strategien videre.

Branchesamarbejdet Det Digitale Anlæg er nedlagt og videreføres i form af BIM Anlægsforum.

Der er udarbejdet et kommissorium for samarbejdet i BIM Infra.dk som bygger på de indledende tanker under Det Digitale Anlæg samt en nærmere kortlægning som er dokumenteret i en række tekniske rapporter. Dokumenterne kan findes her på siden.

Principper for samarbejdet

Samarbejdet er funderet på forståelsen af at BIM Infra.dk:

  • Er et transformationsprogram, der forudsætter et stort ledelsesengagement.
  • Balancerer anvendelsen af agile og traditionelle projektmetoder.
  • Påvirker det internationale standardiseringsarbejde fremfor at udvikle egne standarder.
  • Sikrer sammenhæng til interne udviklingsaktiviteter indenfor BIM og digitalt asset management
  • Involverer branchen.
  • Styregruppe aftaler det følgende års konkrete plan hvert år i september.
  • Udvælger pilotprojekter der skal afprøve resultaterne inden de gøres gældende for hele branchen.

Målsætning

Målsætningen er at opbygge et solidt og strømlinet BIM-fundament. Målet er at udvalgte projekter i Vejdirektoratet og Banedanmark anvender 3D anlægsobjekter inklusiv egenskabsdata.

Dokumenter