BIM klassifikation i infrastruktur – del II

Den fremadrettede udvikling i BIM Infra.dk sker gennem testprojekter. Her bidrager en struktureret gennemførsel og opsamling af testresultater til definitionen af fremtidens nationale standarder for infrastruktur. Find mere information her: www.biminfra.dk/testmodel

Der er allerede en række spændende initiativer i gang, bland andet inden for BIM klassifikation. I efteråret 2020 blev der afholdt et møde om BIM klassifikation i infrastruktur, som tog udgangspunkt i Vejdirektoratets arbejde på Nordhavnstunnellen: Dialogmøde november 2020

Som opfølgning laves nu en workshop del II. Denne gang er arbejdet med klassifikation hos Femern Bælt også inddraget og workshoppen afholdes i fællesskab mellem de to projekter. Udgangspunktet er projekterfaringerne, men branchen ønskes inddraget til en konstruktiv dialog om tilgangen til BIM klassifikation. Der vil også være fokus på, hvordan vi kommer nærmere en branchestandard, som understøtter infrastruktur.

Begge projekter tager udgangspunkt i CCI (Construction Classification International). Molio arbejder aktivt med etablering af et dansk udgangspunkt for CCI, og vi ønsker at bruge workshoppen til at starte en dialog om integration af projekternes resultater til at udfylde hullerne inden for infrastruktur.

Workshoppen vil bestå af en blanding af korte oplæg efterfulgt af tekniske dialoger i grupper. Efterfølgende laves en opsamling og dialogerne vil blive brugt i projekternes videre arbejde, men også som udgangspunkt for en fortsat dialog omkring standardisering.

Workshoppen er åben for alle med indsigt i BIM klassifikation. Deltagelse i workshoppen sker på frivillig basis og deltagerne dækker selv egne udgifter forbundet med workshoppen. Opsamlingen fra workshoppen vil blive frit tilgængelige gennem biminfra.dk og vil indgå i det videre arbejde i projekterne. Desuden vil det være et indspark i arbejdet med at etablere en branchestandard.

 

Arrangement

Hvornår

1. juni 2021 kl. 09.00 – 12.00

Hvor

Online, Microsoft Teams

Arrangør

Projekterne Nordhavnstunnellen og Femern Bælt i samarbejde med BIM infra.dk og Molio

Indhold

Korte oplæg efterfulgt af tekniske dialoger i grupper

Deltagere

Branchens interessenter med indsigt i BIM klassifikation

Forberedelse

Opsummering på CCI-klassifikation fra første workshop: Nordhavnstunnel – Klassifikation

Tilmelding

På mail til info@biminfra.dk senest 26. maj 2021