Archives by: admin

Invitation til workshops 16. og 30. november 2022 omkring fælles tilgang til BIM-klassifikation for infrastruktur

Vil du have indflydelse på fremtidens anvendelse af BIM-klassifikation i den danske infrastrukturbranche? BIMinfra.dk sætter i november måned et særligt fokus på BIM-klassifikation for infrastruktur. Det sker gennem to online workshops med branchen, hvor der vil blive arbejdet med tilgangen til klassifikation samt hvordan vi opbygger og udbygger definitionerne som branche. 16. november 2022 kl 9.00 – 11.00 afholdes første workshop med fokus på anvendelse af BIM-klassifikation i infrastruktur. 30. november 2022 kl 9.00 – 11.00 afholdes anden workshop med fokus på op- og ... Læs mere

BIM klassifikation for infrastruktur

Fælles BIM-klassifikation på vej BIM infra.dk sætter retningen for BIM-klassifikation for infrastruktur i Danmark og derfor har bygherrerne i samarbejdet – Vejdirektoratet, Banedanmark, Metroselskabet, Sund & Bælt, Femern A/S og Københavns Kommune – netop igangsat et fælles nationalt klassifikationsprojekt, som skal strukturere de forskellige objekter et infrastrukturprojekt består af. BIM-klassifikation af infrastrukturobjekter skal følge internationale standarder, og projektet går ud på at definere og klassificere infrastrukturobjekter og derefter udstille dem på en fælles platform. Der findes allerede flere klassifikationssystemer, men fælles for dem er, ... Læs mere

Styrket samarbejde sætter turbo på den digitale transformation i infrastrukturbranchen

De store bygherrer for vej- og baneprojekter styrker samarbejdet for at sikre en effektivisering af branchen gennem digitalisering og en BIM-strategi. Der er brug for en digital transformation af infrastrukturbranchen for generelt at øge effektiviteten i forhold til det omgivende samfund. Projekter skal kunne gennemføres hurtigere, skatteborgernes penge skal forvaltes mest forsvarligt, og belastningen på omgivelserne skal minimeres. Derudover skal valg af tekniske løsninger optimeres. Alt det kan Bygnings Informations Modellering (BIM) hjælpe med. Vejdirektoratet, Banedanmark, Metroselskabet, Femern, Sund & Bælt og Københavns ... Læs mere

BIM klassifikation i infrastruktur – del II

Den fremadrettede udvikling i BIM Infra.dk sker gennem testprojekter. Her bidrager en struktureret gennemførsel og opsamling af testresultater til definitionen af fremtidens nationale standarder for infrastruktur. Find mere information her: www.biminfra.dk/testmodel Der er allerede en række spændende initiativer i gang, bland andet inden for BIM klassifikation. I efteråret 2020 blev der afholdt et møde om BIM klassifikation i infrastruktur, som tog udgangspunkt i Vejdirektoratets arbejde på Nordhavnstunnellen: Dialogmøde november 2020 Som opfølgning laves nu en workshop del II. Denne gang er arbejdet med ... Læs mere

Ny hjemmeside dedikeret BIM Infra.dk’s testmodel og projekter er nu i luften

I december 2020 lancerede vi i BIM Infra.dk en testmodel, som giver projekter en udviklingsramme og en række nyttige skabeloner og som samtidig understøtter en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering. Testmodellen bygger på principperne i BIM execution planning, hvor BIM-anvendelser spiller en central rolle. I dag åbner vi et nyt hjørne på hjemmeside, som er dedikeret testmodellen, hvor man vil kunne følge eksempler på, hvordan modellen bliver anvendt og hvilke erfaringer forskellige projekter gør sig med BIM-anvendelser i praksis. Den tidligere udgivelse ... Læs mere

Anlægsdelsspecifikationer – Samarbejde med DiKon Anlæg

Ved anvendelsen af BIM er det vigtigt at anlægsbygherren stiller entydige krav til geometri og egenskabsdata gennem anlægsprojekternes faser. I BIM infra.dk har vi udarbejdet Discipline Model Specification til at understøtte vores arbejde med BIM modenhedsniveau 2. I forbindelse med arbejdet i at definere datakrav til BIM modenhedsniveau 3, er vi glade for at have indgået et samarbejde med DiKon Anlæg om definering af anlægsdelsspecifikationerne. Læs mere om samarbejdet her: BIM Infra & DiKon Anlæg indgår nu samarbejde om nye anlægsstandarder ... Læs mere

BIM infra.dk testmodellen er nu en realitet

1. udgave af BIM Infra.dk's testmodel er nu en realitet. Beskrivelser og skabeloner kan findes her: BIM Infra.dk – BIM Infra.dk testmodel For at understøtte en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering, har BIM infra.dk udarbejdet en testmodel. Formålet er at understøtte projekterne med en udviklingsramme samt stille en række skabeloner til rådighed. Ved at følge testmodellen får testprojekterne mulighed for at dele og udnytte erfaringerne fra øvrige testprojekter. Modellen findes i første udgave og vil løbende blive udbygget, justeret og forbedret gennem anvendelse ... Læs mere

Testmodel i høring – kommenteringsfrist 13. december 2020

Høringspakken og de tilhørende vejledninger kan fortsat hentes her: https://biminfra.dk/portfolio-item/rammer-for-testprojekter/ Præsentation ag høringspakken fra høringsmøde 4. december 2020 Høringsfrist på kommentering af materialet er 13. december 2020 Læs mere

Rammer for testprojekter

BIM Infra.dk testprojekter Den videre udvikling i BIM infra.dk vil tage udgangspunkt i testprojekter. For at skabe en ensartet tilgang er følgende model for test udarbejdet: Testprojekterne og deres planlægning vil tage udgangspunkt i BIM anvendelser. Her vil BIM execution planning ligge til grund for test og evaluering af de enkelte anvendelser. Målet er at udvikle og opdatere de eksisterende krav til BIM modeller (LINK) samt vores IKT specifikation (LINK), så det i fremtiden vil blive muligt at anvende BIM på nye og ... Læs mere

Opdateret lagstruktur

For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden til BIM niveau 3, er der lavet en vedligeholdelse og revision af DDA CAD lagene. Ændringerne er udarbejdet som et brancheprojekt i BIM Anlægsforum, og har været i bred høring i branchen. Link til udgivelse: https://biminfra.dk/portfolio-item/lagstruktur/   Læs mere
Næste side »