Arbejdsgrupper for udarbejdelse af lagstruktur afvanding og kort & matrikel

Efter en længere pause, hvor lagstruktur for en del faggrupper blev revideret og publiceret skal vi starte 2 nye grupper op:

  1. Arbejdsgruppe for udarbejdelse af lagstruktur for afvandingsprojekter
  2. Arbejdsgruppe for udarbejdelse af lagstruktur for kort, matrikel og opmåling

 

Vedr. afvandingslag så tager vi udgangspunkt i den struktur, der er defineret i de forskellige faggrupper for afvanding og supplerer med det, der ikke er en del af afvanding for den enkelte faggruppe. Det betyder fx at vejafvanding fremgår af vejprojektet mens den del, der sker udenfor vejtracé skal fremgå af det nye lagstruktur. Blandt de elementer, der kan være inkluderet i det nye laggruppe kan der nævnes pumpeanlæg, bassiner, vandløb og lign.

 

Vedr. kort, matrikel og opmålingslag lavede vi et forsøg med en lagstruktur baseret på DSFL formatet. Det blev stemt ned af landinspektørerne. I stedet for kom LIFA med et forslag, der tager udgangspunkt i FOT standarden. Det nye forslag danner basis for denne arbejdsgruppe. Desuden er der initiativer i VD for at definere lag for opmålinger. Det vil være relevant at inkludere denne disciplin i det samme lagstruktur så det kan blive landinspektørernes lagstruktur!

 

Er du interesseret i at deltage i en af grupperne, send en email til info@biminfra.dk senest d. 11. maj 2015.