Afsluttet høring – Modelnavne, beskrivelser og anvendelse

Resultat af høringen vedrørende modelnavne, beskrivelse og anvendelse ligger nu på vores hjemmeside:

http://biminfra.dk/portfolio-item/5116/

Vejdirektoratet og Banedanmark har besluttet ikke at lave en ny revision af vores gældende krav løbende.

Begrundelsen er:

  • Resultat af samarbejdet er kun det første trin i arbejdet med krav til BIM modeller. Der mangler definition af detaljeringsgrad i forskellige faser og de øvrige krav til indhold i modellerne.
  • En revision af vores dokumenter løbende med korte mellemrum skaber forvirring blandt vores samarbejdspartner og leverandører
  • Styring af forskellige foreløbige versioner af krav i kontrakter skaber unødige udfordringer for projektstyring uden at det skaber mere værdi for projekterne

 

Denne beslutning vil være gældende for alle BIM Infra.dk resultater. Banedanmarks CAD manual udkommer i en ny version, når definition af krav til BIM niveau 2 er afsluttet primo 2020. Vejdirektoratet lancerer en ny hjemmeside på samme tid, hvor de nye krav er indarbejdet.

Der kan ses en forsmag på vejdirektoratets opsætning på: http://digitalvej.vejdirektoratet.dk/modelstandard/