Archive for april, 2021

BIM klassifikation i infrastruktur – del II

Den fremadrettede udvikling i BIM Infra.dk sker gennem testprojekter. Her bidrager en struktureret gennemførsel og opsamling af testresultater til definitionen af fremtidens nationale standarder for infrastruktur. Find mere information her: www.biminfra.dk/testmodel Der er allerede en række spændende initiativer i gang, bland andet inden for BIM klassifikation. I efteråret 2020 blev der afholdt et møde om BIM klassifikation i infrastruktur, som tog udgangspunkt i Vejdirektoratets arbejde på Nordhavnstunnellen: Dialogmøde november 2020 Som opfølgning laves nu en workshop del II. Denne gang er arbejdet med ... Læs mere