Archive for februar, 2017

Temadag for branchesamarbejdet ”Det digitale anlæg”

Danske Anlægsentreprenører, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Femern A/S, Banedanmark og Vejdirektoratet har med det etablerede samarbejde om ”Det Digitale Anlæg” arbejdet med det formål at fremme brugen af digitale værktøjer og en effektiv digital informationsudveksling. Der er med dette samarbejde skabt en fælles ramme for informationsdeling, og udbredelse af vejledninger. Status er at de store bane- og vejprojekter alle projekteres digitalt, der udbydes som digitale modeller, som anvendes i tilbuds- og anlægsfasen. Branchesamarbejdet er baseret på frivillig arbejdskraft stillet til rådighed fra de ... Læs mere