Archive for juni, 2016

Referat af møder i arbejdsgruppen Lagstruktur – Afvandingsprojekter

Der er afholdt møder i arbejdsgrupperne lagstruktur for afvanding og lagstruktur for kort og matrikel. Læs referaterne under: http://biminfra.dk/referat/lagstruktur/ Læs mere