Archive for oktober, 2015

Referat af møder i lagstruktur arbejdsgrupper

Der er afholdt møder i arbejdsgrupperne lagstruktur for afvanding og lagstruktur for kort & matrikkel. Læs referaterne under: Lagstruktur for afvanding: http://biminfra.dk/wp-content/uploads/2015/10/DDA_TA_REF_20150825.zip Lagstruktur for kort & matrikel: http://biminfra.dk/wp-content/uploads/2015/10/DDA_TK_REF_20150818.zip Læs mere