Archive for juni, 2014

Lagstruktur

Arbejdsgruppen for definering af  lagstruktur for faggrupperne jernbaner og kort & matrikel har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret på Det Digitale Anlægs hjemmeside som Anbefaling, samt dem af bentleyuser.dk definerede lag for disse faggrupper. Følgende lag er frigivet til høring:   •TK – Kort og matrikel lag •TR – Jernbane lag Læs nærmere om høringsforløbet og download materialet under Høring => Lagstruktur.   Ring på 4188 ... Læs mere