Archive for september, 2013

Video med Svend Kold

Svend Kold Johansen fortæller om formålet med den nye hjemmeside, samarbejdet omkring Det Digitale Anlæg og fordelene branchen får af dette. Læs mere

Format til udveksling af data er sendt til høring

Arbejdsgruppen ”Format til udveksling af data” har sendt resultat af sit arbejde i høring. Læse nærmere om høringsforløbet og download materialet under Høring => Format til udveksling af data Læs mere

Lagstruktur for anlægsdiscipliner er frigivet til høring

Arbejdsgruppen for definering af  lagstrukturer til anvendelse i anlægsbranchen har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret i bips publikation C201, Lagstruktur 2005 og er opdateret og udvidet løbende af bentleyuser.dk. Følgende laggrupper er frigivet til høring: •TC – Administrative lag •TB – Bro lag •TF – Ledningsregistrering •TH – Havnelag •TT – Tunnel lag •TV – Vej lag •TX – Generelle lag Læs nærmere om høringsforløbet og download materialet ... Læs mere

Mød Det Digitale Anlæg på nettet

Brancheforeningen Det Digital Anlæg (DDA) har nu fået sit eget univers på nettet. Hjemmesiden er rettet mod alle med interesse for brugen af digitale værktøjer og standardiseringer af digitale data i anlægsbranchen. Dette finder du på siden På hjemmesiden kan du blandt andet deltage og holde dig opdateret om høringsprocesser, følge udviklingen med hensyn til standardiseringer og læse nyheder inden for området. Mødereferater vil også være offentligt tilgængelige. Kom med feedback Vi vil gerne have feedback på hjemmesiden, så har du en god idé til ... Læs mere