Datalogning

Beskrivelse

En proces hvor data, i forskellige former og løbende under projektet, bliver opsamlet struktureret med det formål hele tiden at have en digital repræsentation af anlægssagens forløb over tid. Datalogning har værdi i alle faser, men har specielt sin værdi i forbindelse med udførelse ved en systematisk dokumentation og tilpasning af fysiske assets til overlevering og ibrugtagning, med henblik på drift og vedligehold. En betydelig fordel for datalogning opstår ved kendskab til evt. driftssystemer tidligt, helst allerede i designprocessen, så kun relevante informationer bliver indarbejdet ved aflevering og samtidig kan tages højde for i projekteringen, herunder ved klassificering af modeller og data.

 • Beriger fremtidig projektering og 3D koordinering ved fornyelsesprojekter
 • Hjælper til struktureret dokumentation under alle projektets faser
 • Forbedrer dokumentation for fremtidige anvendelser af et anlæg
 • Kan facilitere godkendelsesprocesser med genkendelige koder for dele og systemer
 • Kan minimere potentielle tvister ved overdragelse af anlæg mellem forvaltere/myndigheder
 • Muliggør fremtidig tilknytning af data om fornyede elementer til det samlede datasæt
 • Giver bygherre en præcis model af sine aktiver/anlæg og udstyr(Indsæt fra skabeloner)
Ressourcekrav og forudsætninger
 • 3D Model viewer platform
 • Database for aktiver and udstyr inkl. metadata
 • Fornøden/tilstrækkelig hardware
 • Modelleringssoftware
 • Fælles datamiljø (CDE)
BIM niveauer

Datalogning fungerer på forskellige niveauer, alt efter behov, værdi og afhængigheder i til andre BIM anvendelser. BIM Infra ser overordnet følgende niveauer for Datalogning:

Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5
Modeller og tegninger er opdateret jf. geometrisk as built informationUdvalgte D&V-informationer er udvalgt i designfasen i overensstemmelse med D&V og er indarbejdet i modellerUdvalgte D&V informationer og dokumentation fra udførselsfasen er aftalt med D&V og er indarbejdet i modellerInformation fra andre BIM anvendelser f.eks. 3D-modellering, 3D-koordinering, 4D, 5D mv. er indarbejdet i en samlet datalogningsmodelModeller indeholder alt relevant information der forbinder tidlig design, planlægning og udførsel med as built og D&V
Tabel der beskriver de fem overordnede niveauer for Datalogning