5D Økonomistyring

Beskrivelse

En proces hvor BIM bruges til at lave økonomiske vurderinger gennem et projekts levetid. Denne proces gør det muligt for projektets interessenter at vurdere og optimere de økonomiske konsekvenser af forslag, tilføjelser eller ændringer i valgte løsninger, samt opfølgning og kommunikation mellem bygherre og entreprenør under projektets udførelse. Derved opnås en detaljeret økonomisk indsigt, som hjælper med til at spare tid og penge og dermed undgå budgetoverskridelser. Modellen kan desuden danne grundlag for entreprisestyring og afregning med entreprenøren. BIM anvendelsen kan med fordel bruges fra de tidlige design til drift på alle typer af projekter.

Potentiel værdi
 • Muliggør præcis kvantificering og mængdeudtræk af modellerede konstruktioner/anlæg
 • Muliggør grafisk visning af byggeregnskab og cash-flow (fx Earned Value Analysis)
 • Muliggør en præcis analyse af bemanding i udførelsen
 • Muliggør anvendelse af faktiske mængder i beslutningsprocessen
 • Muliggør hyppigere/taktfastere analyser af budget eller byggeregnskab
 • Forbedrer den visuelle repræsentation af hvilke komponenter der er budgetteret og hvilke der ikke er prissat
 • Forbedrer beregning af omkostninger for bygherre igennem projektets livscyklus
 • Reducerer tid til mængdeberegning med udtræk fra 3D-modeller og kobling til eksempelvis tilbudsliste
 • Muliggør at de bydende parter kan fokusere på værdiskabelser udover selve beregningen, såsom styring af risikofaktorer og optimering af sammenhængende systemer i leverancen.
 • Muliggør opfølgning på byggeregnskabet i forhold til den faktiske produktion, hvis regnskabet kobles til en 4D-simulering som indbefatter fremdrifts- og staderegistrering.
 • Gør det nemmere at vælge mellem forskellige designvarianter, -alternativer eller konkurrerende løsninger.
 • Supplerer oplæring af kalkulatører nemmere vha. den visuelle grænseflade
 • Muliggør at det det overordnede Asset management/drift og vedligeholdsbudget kan brydes ned til enkeltkomponenter baseret på driftssystemets inddeling og struktur.
 • Ændringer i tidsplanen kan ses i cash-flow, i takt med at regnskabet udvikler sig.
Ressourcekrav og forudsætninger
 • Modellerings- og kvalitetssikringssoftwares
 • Fælles datamiljøer (CDE)
 • 3D-fagmodeller
 • Designstandarder og normer
 • Fornøden/tilstrækkelig hardware
 • 4D software
 • 5D software
BIM niveauer

5D økonomistyring fungerer på forskellige niveauer, alt efter behov, værdi og afhængigheder i til andre BIManvendelser. BIM Infra ser overordnet følgende niveauer for 5D økonomistyring:

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
3D-modeller bruges til at trække grove mængder ud til overordnet budgettering og estimering3D-modeller bruges til at trække egenskabsdata og mængder ud til budgettering og estimering, med en kobling til 4D-modellering5D-modeller bruges til verificering af mængder og kvalificering af løsninger, med etableret  to-vejs eksport eller links til og fra prisbøger og aktuelle tidsplanerEn proces for løbende, taktfaste opdateringer af økonomi, ved hjælp af 5D-modellering, med mulighed for at visualisere samtlige budget- og regnskabsændringerEn proces for løbende, taktfaste opdateringer af økonomi, ved hjælp af 5D-modellering, med mulighed for at visualisere samtlige budget- og regnskabsændringer, også ift. fremtidig drift og vedligehold
Tabel der beskriver de fem niveauer for 5D økonomistyring