3D Modellering

Beskrivelse

En proces hvor 3D-værktøjer bruges til at udvikle informationsmodeller som repræsenterer projektets designløsninger. Modelarbejdet er baseret på udvalgte og koordinerede informationsniveauer for det pågældende design. Processerne for modeludviklingen sker i samspil med tilstødende designværktøjer ifm. dimensionering og analyse, som undersøger, validerer eller tilføjer informationer til informationsmodellen løbende. Et af de centrale, første skridt mod en højere værdiskabelse ved brugen af BIM er at forbinde 3D-modellen med en database indeholdende relevante egenskaber, funktioner, mængder, omkostninger osv.

Potentiel værdi
  • Forbedrer kommunikationen af projektet til alle parter
  • Forbedrer praksis for kvalitetssikring af projektmaterialet, beregninger og tidsplaner
  • Forbedrer visualiseringer i alle faser
  • Muliggør tæt samarbejde og samskabelse mellem projektets parter
  • Giver transparens i projektmaterialet og egenskabsdata
Ressourcekrav og forudsætninger
  • Fornøden/tilstrækkelig hardware
  • Modelleringssoftware
  • Fælles datamiljø (CDE)
BIM niveauer

3D-modellering fungerer på forskellige niveauer, alt efter behov, værdi og afhængigheder i til andre BIManvendelser. BIM Infra ser overordnet følgende niveauer for 3D-modellering:

Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5
Projektet anvender til dels 3D-modellering i overensstemmelse med CAD-manualer og forskrifter3D-modellering bruges aktivt i projekteringen til at fremstille og vise designløsninger og bruges til udvalgte mængde- og dataudtræk3D-fagmodeller udgør den formelle basis for et pålideligt projekt med tilhørende egenskabsdata og alle prisbærende mængder3D-fagmodeller udarbejdes på baggrund af komponentbiblioteker og er linket til en database med relevante egenskabsdata3D-modellerne udarbejdes til dels ved automatiserede processer (fx parametrisk design) og anvendes formelt til alle relevante data- og mængdeudtræk
Tabel der beskriver de fem niveauer for 3D-modellering