3D-modellering af eksisterende forhold

Beskrivelse

En proces hvor 3D-modeller bliver udviklet  til det formål at repræsentere eksisterende forhold forud for f.eks. videre projektering. 3D-modellen kan være bygget på indsamling af information fra databaser, tidligere projektmaterialer eller opmålingsopgaver. Et koordineret informationsniveau af disse data er nøglen til pålideligheden af modellen og for konkret anvendelse i efterfølgende aktiviteter. Forskellige opmålingsteknikker kan med fordel bruges for at sikre detaljeringsgraden og aktualiteten af de fysiske omgiverelser så  3D-modellen ikke bygges på forældede data.

Potentiel værdi
 • Forbedrer effektiviteten og nøjagtigheden af dokumentation af eksisterende forhold
 • Bidrager med information om eksisterende forhold til berørte eller efterfølgende projekter
 • Bidrager til fremtidige indsatser i modellering og/eller modelkoordinering
 • Giver et retvisende billede af udført arbejde
 • Bidrager til eksakte byggeregnskaber ved at muliggøre mængdeverificering
 • Giver detaljeret overblik over
 • Kan bruges i forbindelse med visualisering af anlæg og arbejdspladser
Ressourcekrav og forudsætninger
 • Fornøden/tilstrækkelig hardware
 • Modelleringssoftware
 • 3D Laser scanning
 • Almindelig landinspektion og målingsudstyr
BIM niveauer

3D-modellering af eksisterende forhold fungerer på forskellige niveauer, alt efter behov, værdi og afhængigheder i til andre BIM anvendelser. BIM Infra ser overordnet følgende niveauer for 3D-modellering af eksisterende forhold:

Niveau 1Niveau 2Niveu 3Niveau 4Niveau 5
Data om de eksisterende forhold indsamles fra div. kilder herunder geoteknik, historiske data, GIS data, etc.Data om de eksisterende forhold analyseres og bygges videre på, med yderligere registreringerData om de eksisterende forhold kan deles og bruges i et vedtaget informationsniveau og formatAlle data om eksisterende forhold er samlet i et miljø og der koordineres mod 3D-fagmodeller og andre datakilderDer er en eller flere samlede og pålidelige informationsmodeller af eksisterende forhold som løbede opdateres
Tabel der beskriver de fem overordnede niveauer for 3D-modellering af eksisterende forhold