Referat af møder i arbejdsgruppen Lagstruktur – Afvandingsprojekter