Afsluttet: Høring – Rammer for testprojekter

December 2020

BIM Infra.dk testprojekter

Den videre udvikling i BIM infra.dk sker gennem testprojekter. Her bygges oven på de resultater som blev skabt i arbejdet med definering og uddybning af BIM modehedsniveau 2: Link

 

 

For at understøtte en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering, har BIM infra.dk udarbejdet en testmodel. Formålet er at understøtte projekterne med en udviklingsramme samt stille en række skabeloner til rådighed. Ved at følge testmodellen får testprojekterne mulighed for at dele og udnytte erfaringerne fra øvrige testprojekter. Resultaterne fra testprojekterne vil løbende blive opsamlet og evalueret, og positive erfaringer vil i samarbejde med BIM anlægsforum blive indarbejdet i de eksisterende BIM infra.dk specifikationer og vejledninger.

BIM Anlægsforum har været involveret i udarbejdelse af de overordnede rammer for testmodellen, som BIM Infra.dk efterfølgende har detaljeret. 

 • Test project Description
 • Potential value
 • BIM Goals Identification
 • Alignment Meeting Agenda
 • Roles and Responsibilities
 • Letter of Intent
 • BIM Kick-off Meetings Agenda
 • BIM Use Analysis
 • Information exchange template
 • BIM Planning Meetings Agenda
 • BIM Finalisation Meeting Agenda
 • Evaluation model
 • Test report template
 • BIMInfra Maturity Measure

Høringen omfatter de udarbejde skabeloner

Der gøres opmærksom på:

 • Testmodellen vil løbende blive udbygget og erfaringer fra testprojekterne indarbejdet
 • Høringen omfatter de udarbejde skabeloner, men der kan kommenteres på sammenhængen med testmodellen
 • Der er udarbejdet en vejledning til testmodellen som kan læses her: Link

 

Præsentation af høringsmaterialet

 4. december 2020 blev der afholdt et høringsmøde. Præsentationen af testmodellen og høringspakken kan ses her:

 

Høringsforløb

Der er udarbejdet et høringsskema, hvori bemærkninger til høringspakken kan registreres. Kommentarer sendes til info@biminfra.dk. Ved høringsfristens udløb samles kommentarer, vurderes og indarbejdes eventuelt. Svarene til de enkelte kommentarer sendes i videst muligt omfang til den, der har indsendt dem.

Frister

Udsendelse af høringsmateriale 27. november 2020
Afholdelse af høringsmøde 4. december 2020
Frist for kommentering 13. december 2020
Opsamling og besvarelse 18. december 2020
Frigivelse 21. december 2020

 

Kontakt information til gruppen

Rasmus Fuglsang, rfj@vd.dk

Joakim Lockert, JFLC@BANE.dk

Alexander Skjøt Bennedsen, alexanderskjot.bennedsen@sweco.dk

Magnus Christensen, Cowi

 

Rammer

Rammer for BIM Infra.dk testprojekter

Testmodel

 Vejledning til testmodel

BIM Infra.dk BIM uses

Præsentation fra høringsmøde 

 

Download høringspakke

Høringsmateriale (NB for download i Chrome browser, højreklik og vælg åbn)