Opdatering af BIM Infra.dk lagstruktur

Der arbejdes på en opdatering og udbygning af lagstrukturen udviklet under det digitale anlæg. Resultatet vil blive en opdateret udgivelse under BIM infra.dk

Lagstrukturen opdateres, da denne – indtil videre – er laveste fællesnævner på tværs af
virksomhedernes cad-programmer. Der er ved at blive udarbejdet en objektstruktur, som også vil strække sig på tværs, men dette arbejde er i opstarts fasen. Der fokuseres på en lappe løsning som tilgodeser denne mellemliggende periode til klassifikation og objektstruktur kan tage over.

Referater fra møder

 Arbejdsmøde: 27. august 2019

 

Historisk:

DDA Lagstruktur