Afsluttet: Lagstruktur

1. marts 2017 – Høring – Lagstruktur for Grundkort, samt opsamling vedr. frigivne lagstrukturer

Vejdirektoratet, Banedanmark, Femernbælt, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.) og Danske anlægsentreprenører (Dansk Byggeri) har indgået et samarbejde for:

At understøtte brugen af digitale værktøjer og en sømløs informationsdeling blandt alle sektorens interessenter, såvel private som offentlige, for at skabe effektiviseringer i forhold til den samlede anlægsproces. Målet er at opnå en samlet økonomisk gevinst ved gennemførelse af anlægsarbejder.

Det praktiske arbejde forgår i arbejdsgrupper nedsat af styregruppen. Én af arbejdsgrupperne har beskæftiget sig med definering af branchestandard for lagstrukturer til anvendelse i forskellige fag i branchen. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen.

Lagstruktur for følgende faggrupper er tidligere frigivet som anbefalinger:

 • TX – Generelle lag
 • TV – Vej lag
 • TT – Tunnel lag
 • TR – Jernbane lag
 • TK – Kort og matrikel lag (baseret på DSFL-struktur) – udgår
 • TH – Havne lag
 • TF – Ledningsregistrering lag
 • TC – Administrative lag
 • TB – Bro lag
 • TA – Afløb lag

Denne høring omfatter lagstruktur for:

 • TK – Grundkort lag (baseret på FOT 5-struktur)
 • Ændringsforslag til ovenstående frigivne lag

 

Lagstruktur for grundkort

DDA har tidligere fremsendt en høringsudgave af TK lag fra 2012 med fagdisciplinbeskrivelsen “Kort” baseret på DSFL-koder. Med udgangspunkt i høringskommentarerne blev der besluttet at udarbejde en ny lagstruktur for kort & matrikel med fagdisciplinbeskrivelsen “Grundkort” baseret på FOT 5-strukturen. Denne udgave, som hermed sendes til høring, erstatter de tidligere udgaver af kort & matrikel lag anvendt i anlægsbranchen.

TK-strukturen dækker de lag, landinspektører og andre anvender ved opmåling og registrering af eksisterende forhold, herunder grundkort, matrikelkort og indmålte elementer.

De undertemaer der benyttes, stammer dels fra FOT 5 (Bebyggelse, Bygning, Hydro, Natur, Teknik og Trafik) og dels fra Matrikel-temaet (Administration, Matrikulær basis, Referencesystem og Tema).

Som en service for at lette overgangen til TK-lagstrukturen til de, der har eksisterende databaser med features, lagnavne og evt. mslink-numre, er der udarbejdet en kolonne med mslink-numre, der kan anvendes ved konvertering til de nye lagnavne i CAD filer.

Lagstrukturgruppen for TK-lag består af deltagere med erfaring inden for branchen; rådgivende og udførende virksomheder så vel som bygherreorganisationer.

Høringsforløb for TK lagstrukturen

Bemærkninger til lagene kan registreres og sendes til hoeringssvar@biminfra.dk ved udfyldelse af høringsskemaet. Ved høringsfristens udløb samles og vurderes kommentarerne, og indarbejdes, hvis de af lagstrukturgruppen skønnes acceptable.

Slutresultatet offentliggøres på hjemmesiden under fanebladet ”Anbefaling” og svarene til de enkelte kommentarer sendes i videst omfang til dem, der har indsendt dem.

Ønsker man et DGNLIB som supplement til listen over lag, kan man rette henvendelse til MR@vex-consult.dk.

Tidsplan for TK-lag:

Udsendelse af høringsmateriale 1. marts 2017
Kommenteringsperiode 2. marts 2017 – 3. april 2017
Opsamling og besvarelse 4. april 2017 – 1. maj 2017
Udarbejdelse af publikation 2. maj 2017 – 15. maj 2017
Frigivelse 16. maj 2017

 

Kontakt information til lagstrukturgruppen for TK-lag:

Morten M. Sørensen (formand), Niras
Gita Monshizadeh, Banedanmark
Ismael Basilio Fabech, Banedanmark
Jeanette R. Zinck Østergaard, Vejdirektoratet
Steen Vestergaard, LIFA
René Aabye Dam, Mølbak
Marianne Rask, VEX

Opsamling vedr. frigivne lagstrukturer

Lagstrukturerne fra Det Digitale Anlæg har nu været ude i nogle år, og der kommer løbende nye fagdiscipliner til. Lagstruktur gruppen har modtaget flere henvendelser omkring ændringer eller tilføjelser i de nuværende lag. Derfor vil DDA samle evt. kommentarer til de frigivne lag i forbindelse med høringen af TK-lagene. Efterfølgende vurderes, hvorvidt kommentarerne giver anledning til at oprette en ny arbejdsgruppe, der tager stilling til kommentarerne. De allerede frigivne lag findes under: http://biminfra.dk/portfolio-item/lagstruktur/. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag er d. 3. april 2017

Kontakt information til lagstrukturgruppen for øvrige lag:

Gita Monshizadeh, Banedanmark
Marianne Rask, VEX

 

Tilbage til høring