Lagstruktur

ID nr. 2015-101

13. september 2016 – Høringskommentarer og besvarelser – Lagstruktur for anlægsdiscipliner, Afløb

Lagstruktur for afløbsprojektering var i høring planmæssigt. De indkommende kommentarer efter høringsfristen blev gennemgået i arbejdsgruppen. Besvarelserne blev sendt til de enkelte. En samlet oversigt kan ses her.

 

24. juni 2016 – Høring – Lagstruktur for anlægsdiscipliner, Afvanding

Vejdirektoratet, Banedanmark, Femernbælt, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.) og Danske anlægsentreprenører (Dansk Byggeri) har indgået et samarbejde for:

At understøtte brugen af digitale værktøjer og en sømløs informationsdeling blandt alle sektorens interessenter, såvel private som offentlige, for at skabe effektiviseringer i forhold til den samlede anlægsproces. Målet er at opnå en samlet økonomisk gevinst ved gennemførelse af anlægsarbejder.

Det praktiske arbejde forgår i arbejdsgrupper nedsat af styregruppen. Én af arbejdsgrupperne har beskæftiget sig med definering af branchestandard for lagstrukturer til anvendelse i forskellige fag i branchen. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret i bips publikation C201, Lagstruktur 2005 og er opdateret og udvidet løbende af bentleyuser.dk.

Lagstruktur for følgende faggrupper er tidligere frigivet som anbefalinger:

  • TR – Administrative lag
  • TB – Bro lag
  • TF – Ledningsregistrering lag
  • TH – Havne lag
  • TT – Tunnel lag
  • TV – Vej lag
  • TX – Generelle lag
  • TR – Jernbane lag
  • TK – Kort og matrikel lag (under revision)

 

Denne høring omfatter lagstruktur for:

  • TA – Afløb lag

 

Afløb lagene tager delvist udgangspunkt i lagene til ledningsregistrering, men følger strukturen for de øvrige projekteringslag. De generelle lag er defineret i TX laggruppen. Mere specifikt omkring brugen af de generelle lag gælder det, at afhængig af projekternes behov kan man enten bibeholde ansvarskoden TX i de generelle lag eller importere lagene i de enkelte faggruppers lagstruktur og omdøbe ansvarskoden til den relevante fags ansvarskode.

Eksempel: TX_A_EJF_Skel- (Generelt-Areal-Ejerforhold-Skel) eller TA_A_EJF_Skel- (Afløb-Areal-Ejerforhold-Skel).

Arbejdsgruppen består af deltagere med erfaring indenfor branchen; rådgivende virksomheder så vel som bygherre organisationer.

Høringsforløb

Der er udarbejdet et høringsskema, hvori bemærkninger til lagene kan registreres og sendes til lagstruktur gruppen. Ved høringsfristens udløb samles kommentarerne, vurderes og indarbejdes evt. Slutresultatet offentliggøres på hjemmesiden under fanebladet ”Anbefaling” og svarene til de enkelte kommentarer sendes i videst omfang til dem, der har indsendt dem.

Tidsplan

Udsendelse af høringsmateriale 29. juni 2016
Kommenteringsperiode 29. juni 2016 – 26. august 2016
Opsamling og besvarelse 26. august 2016 – 23. september 2016
Udarbejdelse af publikation 23. september 2016 – 14. oktober 2016
Frigivelse 17. oktber 2016

Kontakt information til arbejdsgruppen

Ognjen Miseljic – Insuco
Gita Monshizadeh – Banedanmark
Morten Severinsen – Rambøll
Anders Frederiksen – EKJ
Jørgen Nielsen – Vejdirektoratet
Sofie Kraft – Vejdirektoratet
Ali Osman Atalay – Cowi
Shutian Shi – Banedanmark
Tine Fallemann Jensen – Banedanmark
Jesper Stahl Madsen – Orbicon
Marianne Rask – VEX

Tilbage til høring