Kriterier for testprojekt

 Kriterier for udvælgelse af testprojekt

Der arbejdes med BIM Infra.dk modenhedsnodellen, som definerer vejen frem. Den første milepæl er at løfte digitaliseringsniveauet for mindre projekter fra niveau 0 til niveau 1 ved udgangen af 2019. I løbet af 2019 bliver udpeget projekter i Banedanmark og Vejdirektoratet, hvor brugen af moderne teknologi bliver afprøvet ved tæt sparring med BIM Infra.dk. Projekterne bliver budt ud med krav om brug af udvalgte moderne teknologier og fulgt hele vejen gennem BIM Infra.dk.

11. december 2018 var der inviteret til en workshop, hvor både bygherrer, rådgivere og entreprenører aktiv gav deres bud på:

  • Hvilke typer mindre projekter egner sig bedst som testprojekt
  • Hvilke teknologier skal afprøves på projekterne
  • Hvilke rammer skal sættes for et udbud
  • Hvilken opfølgning, assistance og support kræves fra BIM Infra.dk
  • Hvordan skal der samles op på erfaringerne fra projektet

Dokumenter fra workshoppen