Klassifikationssystem i anlægsbranchen

Workshop 21. oktober 2019 kl. 13:00 til 17:00 hos Banedanmark og Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

BIM Infra.dk – Klassifikation og Objektstruktur vil præsentere fremgangsmåde og resultat for udvælgelse af klassifikationssystem. Efterfølgende ønsker vi at få belyst muligheder og udfordringer ved at implementere et klassifikationssystem ud fra branchens synspunkt.

Forudsætninger:

  • Information om og invitation til workshoppen sendes primært gennem BIM Anlægsforum, som skal sørge for at informere baglandet og udpege deltagerne
  • Deltagelse i workshoppen er på frivillig basis og de deltagende virksomheder dækker selv deres udgifter
  • Resultat fra workshoppen vil indgå i perspektiveringen i rapporten vi er ved at udarbejde. Rapporten forventes publiceret i december 2019.