Fælles tilgang til BIM-klassifikation for infrastruktur

BIM Infra.dk og Molio gennemfører i perioden oktober til december 2022 et projekt med det formål at samle op på de første projekterfaringer med anvendelse af CCI-klassifikation i infrastrukturprojekter.

Formålet er sammen med branchen at skabe grundlag for at fastlægge fælles principper for anvendelse af klassifikation i infrastrukturprojekter, for anvendelse af allerede eksisterende objektklasser og for at kunne foreslå objektklasser, der måtte være behov for at tilføje til CCI.

I 2023 vil der ud fra disse principper blive afholdt en række faglige workshops med branchen med gennemgang af hvilke objektklasser, man har kunnet anvende, og hvilke man har foreslået som nye klasser til branchens godkendelse. Forskellige faggrupper indbydes til at deltage i denne branchekvalificering.

Gennem to workshops den 16. og 30. november 2022 søges input fra branchen i forhold til etablering af et fælles udgangspunkt for BIM-klassifikation med mulighed for løbende opbygning. Deltagelse i workshoppen er på frivillig basis og de deltagende virksomheder dækker selv deres udgifter.


16. november 2022 kl. 9.00 – 11.00 afholdes første workshop med fokus på anvendelse af BIM-klassifikation i infrastruktur.

Program for workshoppen

  • Velkomst og introduktion til workshoppen
  • Beskrivelse af klassifikationsprojektet og dets forløb
  • Gennemgang af basale klassifikationsprincipper for CCI
  • Udveksling af erfaringer fra de første projekter
  • Opsamling

 

Tilmelding til online workshop senest den 14. november 2022 på mail: info@biminfra.dk


30. november 2022 kl. 9.00 – 11.00 afholdes anden workshop med fokus på op- og udbygning af branche tabeller for BIM-klassifikation.

Program for workshoppen

  • Velkomst
  • Opsummering fra sidst
  • Overvejelser om branchekvalificering
  • Mentimeter survey
  • Opsamling

 

Tilmelding online workshop senest den 28. november 2022 på mail: info@biminfra.dk


 

 

BIM klassifikation for infrastruktur