Dataindsamling fra entreprenørmaskiner

DDA udgivelse – Februar 2013
I dag benyttes 3D-modeller og maskinstyring allerede, men på et niveau hvor det fulde potentiale langt fra er opnået. Flere arbejdsmetoder ville kunne forbedres, hvis 3D-modellerne blev bedre integreret, end de er på nuværende tidspunkt.

For at kunne benytte data fra maskiner i fremtiden er det nødvendigt at opstille en række tekniske krav, som gør data valid og troværdig for modtageren. Det forudsætter en fælles standard, og at bygherre fremsætter en række krav, som sikrer en ensartethed i brugen af digitale værktøjer. Yderligere er det nødvendigt at stille krav til det benyttede materiel i det udførte arbejde, blandt andet hvilke GPS-systemer og GPS-nøjagtighed der kræves, så man sikrer, at kvaliteten af dokumentationen er tilstrækkelig.

Én ting er et krav om at benytte data, men for at dette skal give mening, er det nødvendigt, at den afleverede data er til at forstå og til at stole på. Derfor skal en række specifikationer opstilles, som sikrer kvaliteten i den afleverede data stemmer overens med de forudsatte krav og det udførte arbejde.

Der ligger mange muligheder for optimering i at indsamle og strukturere de data som entreprenørmaskinerne kan indsamle. Arbejdsgruppens arbejde er derfor præget af at klarlægge hvilke opgaver man skal kaste sig over og i hvilken rækkefølge.

I første omgang rettes fokus mod råjord og færdigvej: hvad gør vi i dag (papir og blyant!) og hvordan kan entreprenørmaskiner bidrage til at optimere kontrolmålingsprocessen.

I forbindelse med gruppens arbejde blev der koblet to studerende på som var i gang med deres afgangsprojekt. Claus Rikhof og Mads Top Petersen. De har i samarbejde med gruppen gennemført forsøg med fladenivellement og CMV-målinger.