Afsluttet: Modelnavne, beskrivelser og anvendelse

Afsluttet: Høring – Modelnavne, beskrivelser og anvendelse.

I februar 2019 blev der sendt høringsmateriale vedrørende BIM modeller med fokus på fælles navne, beskrivelse og anvendelse. Høringsmaterialet kan findes i menuen til højre

Vi modtog mange kommentarer til det fremsendte, som viser branchens store interesse for det arbejde, der er i gang. Det er vi meget glade for i BIM Infra.dk. Høringskommentarerne er behandlet nu, besvaret og indarbejdet i materialet. Vi er i gang med en opdatering af Banedanmarks CAD manual og Vejdirektoratets Modelstandard. Opdateringen bliver publiceret ved udgangen af maj og besvarelse på høringskommentarerne kan findes i menuen til højre.

Det er vigtigt at sige, at det er det første trin mod koordinering af krav og standarder hos de to organisationer. Arbejdet med at definere informationsniveau og detaljeringsgrad er i gang sideløbende og der vil komme både workshops og høringer gennem 2019 for at opnå gennemarbejdet og koordineret BIM krav på niveau 2. Fra 2020 går vi videre med de tiltag og arbejdsgrupper, som får os videre til BIM niveau 3 ved udgangen af 2022.

Resultatet af høringen kan findes på denne side.

Tilbage til høring