Lagstruktur

Arbejdsgruppen for definering af  lagstruktur for faggrupperne jernbaner og kort & matrikel har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret på Det Digitale Anlægs hjemmeside som Anbefaling, samt dem af bentleyuser.dk definerede lag for disse faggrupper.

Følgende lag er frigivet til høring:

 

•TK – Kort og matrikel lag

•TR – Jernbane lag

Læs nærmere om høringsforløbet og download materialet under Høring => Lagstruktur.

 

Ring på 4188 1916, hvis du har spørgsmål til ovenstående.