Velkommen til DDA, hvor vi arbejder på at skabe fælles og mere smidige standarder for anlægsbranchen.
images_icons_100x300_1

Det Digitale Anlæg. Hvorfor nu det?

Hvordan får vi skabt et smidigere, mere overskueligt og mere økonomisk arbejdsforløb mellem udbydere og leverandører af de store anlægsprojekter i Danmark?

Læs mere
Hvordan får vi harmoniseret de digitale data, så arbejdsbyrden mindskes for alle involverede parter? Og kan vi ikke effektivisere alle led i kæden, fra ideer og bevillinger til de færdige motorveje, broer, havne og andre store anlægsarbejder står perfekt hvor de skal?
images_icons_100x300_3

Hvem står bag og hvorfor?

Det Digitale Anlæg er et projektsamarbejde mellem Vejdirektoratet, BaneDanmark og FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Femern A/S og Danske Anlægsentreprenører.

Læs mere
Vi vil sammen skabe et langt bedre grundlag for vores fælles arbejdsprocesser, ved at favne de tekniske udfordringer og udveksle digitale data på én og samme måde. Vi identificerer løbende en række nøgleområder, hvor de nye muligheder kan komme os alle til gavn. Bl.a. arbejder vi på, at få skabt fælles digitale retningslinier og standarder for vitale forhold som aftaler, ydelser og arbejdsmetoder, for at sikre kvalitets- og produktivitetsforbedringer, altsammen ved at anvende data på den mest hensigtsmæssige måde.
images_icons_100x300_2

Hold øje med os!

Websiten vil i ’anlægsfasen’ informere om, hvordan handlingsplanerne skrider frem og hvilke standarder vi, efter endt høring, anbefaler skal være fast procedure for fremtiden.

Læs mere
Der sker løbende en teknologiske udvikling inden for hard- og software hvilket gør, at det digitale anlæg ikke er statisk. Branchesamarbejdet arbejder løbende på at udpege og belyse områder, hvor der gennem brug af digitale værktøjer og standarder kan opnås effektiviseringer. Vi opfordrer derfor alle i anlægsbranchen til, at holde øje med udviklingen inden for Det Digitale Anlægs.
KALENDER
« Forrige Devember 2021 Naeste »
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Nyheder

Styrket samarbejde sætter turbo på den digitale transformation i infrastrukturbranchen

De store bygherrer for vej- og baneprojekter styrker samarbejdet for at sikre en effektivisering af branchen gennem …

BIM klassifikation i infrastruktur – del II

Den fremadrettede udvikling i BIM Infra.dk sker gennem testprojekter. Her bidrager en struktureret gennemførsel og opsamling af …

Ny hjemmeside dedikeret BIM Infra.dk’s testmodel og projekter er nu i luften

I december 2020 lancerede vi i BIM Infra.dk en testmodel, som giver projekter en udviklingsramme og en …

Samarbejdspartnere
banedanmark_logo_small
DAnlaegsentreprenoerer
Femern AS logo
fri logo m text kopier
VD_logo_blaa