Høring – Lagstruktur for afløbsprojekter

Arbejdsgruppen for definering af  lagstruktur for faggruppen Afløb har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret på Det Digitale Anlægs hjemmeside som Anbefaling, samt dem af bentleyuser.dk definerede lag for disse faggrupper.
Følgende lag er frigivet til høring:

  • TA – Afløb lag

Læs nærmere om høringsforløbet og download materialet under Høring => Lagstruktur [Link]