Anbefaling

På denne side finder du en række forslag og anbefalinger, som kan bruges som inspiration og indgå som supplement til de gældende normer og standarder. Forslagene og anbefalingerne er et resultat af branchesamarbejdets arbejde og har til formål at styrke samarbejdet mellem parterne, samt øge produktiviteten og forbedre kvaliteten.
Totaloversigt anbefalinger.


 

 • Lagstruktur

  ID nr. 2017-101

  Én af arbejdsgrupperne i Det Digitale Anlæg har beskæftiget sig med definering af branchestandard for lagstrukturer til anvendelse i forskellige fag i branchen. Lagene bliver løbende udvidet med flere anlægsdiscipliner og resultatet kan hentes her.

 • Referencekoordinatsystem

  ID nr. 2013-104

  Arbejdsgruppen har arbejdet med et sæt fælles retningslinjer i forbindelse med referencekoordinatsystemer til maskinstyring. Resultatet er en folder som giver en række anbefalinger til den fysiske håndtering. Desuden er der lavet et dokument med 19 konkrete punkter som kan anvendes i forbindelse med udbud.

 • Format til udveksling af data

  ID nr. 2013-101.

  Standarder er kernen i kommunikationen mellem rådgivere, bygherre og entreprenør. Ved anvendelse af 3D data optimeres forståelsen af processen under både udførsel og planlægning hvor igennem fejl identificeres og rettes. I byggebranchen arbejdes med IFC-standard, men dette anses ikke for at være anvendeligt inden for anlæg.