Nyheder

BIM niveau 2

Siden april 2018 har Banedanmark og Vejdirektoratet startet et strategisk samarbejde for at implementere BIM i anlægsbranchen. Det første trin har været at koordinere de krav, som allerede har været gældende i organisationerne og skabe fundamentet for en fælles tilgang til BIM niveau 2 i branchen. Resultat af arbejdet kan ses på www.biminfra.dk under menupunktet ”Udgivelser”, og kan bruges af hele branchen. Med udgivelse af Banedanmarks CAD manual version 02.00 (https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/CAD/CAD-manual) og oprettelse af et nyt site hos Vejdirektoratet (http://digitalvej.vejdirektoratet.dk/Sider/default.aspx) er kravene tilpasset med ... Læs mere

bSI Summit 2019 Beijing – Rejsebeskrivelse

BIMinfra.dk følger med i et stort internationalt samarbejde omkring et fælles data-udvekslingsformat, IFC. Arbejdet foregår gennem organisationen BuildingSmart International (bSI), hvor de forskellige lande kan stille arbejdskraft og økonomi til rådighed. Fra Danmark støtter vi primært økonomisk samtidig med, vi følger udviklingen af formatet tæt, da vi forventer, vi vil anvende det på sigt. Hvert halve år samler bSI medlemmer fra hele verden til summits, hvor fremdrift og resultater præsenteres. BIMinfra.dk deltog med to deltagere, Gita Monshizadeh fra Banedanmark og Helle Nedergaard ... Læs mere

Udgivelse af IKT specifikationer

Resultatet af arbejdet med fælles IKT - specifikationer ligger nu på vores hjemmeside under udgivelser og kan findes her: BIM Infra.dk IKT-Specifikationer I forbindelse med udarbejdelse af materialet inviterede Vejdirektoratet og Banedanmark d. 27. maj til en høringsworkshop for eksterne rådgivere, entreprenører og bygherre. På projektgruppens vejene vil vi gerne sige tak for den store opbakning til høringsworkshoppen. Det var konstruktive input der blev bragt på bordet. De input som projektgruppen har fået, er så vidt det er muligt, blevet indarbejdet i ... Læs mere

Høring om krav til BIM modelle igangsat

Der er netop igangsat en høring angående krav til BIM modeller. Høringsmaterialet kan findes på siden her: https://biminfra.dk/portfolio-item/hoering-krav-til-bim-modeller/ Efter ønske fra FRI, er høringsperioden udsat med to uger. Konsekvensen er at publicering af revideret Modelstandard og CAD-manual flytes til 15. februar 2020. Der arbejdes derfor nu efter følgende tidsplan   Udsendelse af høringsmateriale 28-10-2019 Deadline for kommentering 29-11-2019 Tilbagemeldings- og Høringsmøde 9-01-2020 Frigivelse af nye krav 15-02-2020 Vi ser frem til branchens input og tilbagemeldinger.Materialet indeholder et kommenteringsskema, hvori bemærkninger til pakken kan registreres og sendes til digi@bane.dk. Læs mere

Nordic Study of Classification Systems

Nordic Study of Classification Systems for Infrastructure & Transportation (published 21.10. at 8.00)   The report investigates the current state of classification for the built infrastructure environment, while acknowledging that present tools and systems need to recognise the rapid move towards a full digital description of assets and their functions. It examines criteria for transition and future classification systems. In addition the report looks towards fully information modelled outputs and linked information, which create a ‘Smart Infrastructure’ world.   The seven Road and Rail administrations ... Læs mere

Afsluttet høring – Modelnavne, beskrivelser og anvendelse

Resultat af høringen vedrørende modelnavne, beskrivelse og anvendelse ligger nu på vores hjemmeside: http://biminfra.dk/portfolio-item/5116/ Vejdirektoratet og Banedanmark har besluttet ikke at lave en ny revision af vores gældende krav løbende. Begrundelsen er: Resultat af samarbejdet er kun det første trin i arbejdet med krav til BIM modeller. Der mangler definition af detaljeringsgrad i forskellige faser og de øvrige krav til indhold i modellerne. En revision af vores dokumenter løbende med korte mellemrum skaber forvirring blandt vores samarbejdspartner og leverandører Styring af forskellige foreløbige versioner af ... Læs mere

Kommende dialogmøde afholdes 24. og 25. september 2019 – Forslag til emner modtages

Datoen for det kommende dialogmøde er fastlagt, men forslag til emner modtages. Mødet afholdes D. 24. september 2019 kl. 15-17 Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V D. 25. september 2019 kl. 14-16 Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg   Program for mødet Input til dages program sendes til: digi@bane.dk Læs mere

Nyhedsmodul aktiveret på hjemmesiden

Nyhedsmodulet på hjemmesiden er aktiveret, og vil fremadrettet blive brugt som kommunikationsværktøj af BIM Infra.dk.  Det er valgt at gamle DDA nyheder fortsat findes i nyhedsarkivet. Læs mere

Læs mere

Banedanmark og Vejdirektoratet indgår samarbejde om den digitale transformation i anlægsbranchen

Banedanmark og Vejdirektoratet indgår samarbejde om den digitale transformation i anlægsbranchen Bestræbelserne på at udnytte fordelene ved digitaliseringen i anlægsbranchen har nået en milepæl. 18. april 2018 To af landets største bygherrer, Banedanmark og Vejdirektoratet, har netop indgået et 5-årigt samarbejde om at videreudvikle den digitale transformation i bygge- og anlægssektoren med udgangspunkt i det internationale standardiseringsarbejde på området. Helt konkret vil parterne samarbejde om udnyttelsen af den digitale arbejdsform, der hedder BIM, og som står for ”Building Information Modelling.” ”BIM er en revolution af anlægssektoren,” ... Læs mere
« Forrige sideNæste side »