bSI Summit 2019 Beijing – Rejsebeskrivelse

BIMinfra.dk følger med i et stort internationalt samarbejde omkring et fælles data-udvekslingsformat, IFC. Arbejdet foregår gennem organisationen BuildingSmart International (bSI), hvor de forskellige lande kan stille arbejdskraft og økonomi til rådighed. Fra Danmark støtter vi primært økonomisk samtidig med, vi følger udviklingen af formatet tæt, da vi forventer, vi vil anvende det på sigt.

Hvert halve år samler bSI medlemmer fra hele verden til summits, hvor fremdrift og resultater præsenteres. BIMinfra.dk deltog med to deltagere, Gita Monshizadeh fra Banedanmark og Helle Nedergaard Johansen fra Vejdirektoratet, i dette efterår i Beijing. Det var en meget spændende konference fyldt med spændene faglige diskussioner og interessante møder med mange kulturer og fagpersoner.

Indtrykkene fra konferencen er mange – men primært at tidsplanen for udviklingen holder. Arbejdet med at danne skemaer for de enkelte fagområder er i sin sidste fase, og en ny fase, hvor harmonisering af delområdernes skemaer mod hinanden begynder nu, samtidig med at de enkelte skemaer gøres klar til release i løbet 2020. Således forventes det at skemaer for flere infrastrukturområder frigives i starten af 2020. En del af harmoniseringen handler også om, at de elementer, der er går på tværs af fagskemaerne samles i et common schema. Der er et stærkt behov og fokus på, at harmonisering mellem dette common schema og de faglige skemaer gennemføres indenfor de næste par. Arbejdet kommer til at foregå på tværs af de faglige arbejdsgrupper – og nye arbejdsgrupper vil blive defineret meget snart.

Rundt omkring i flere arbejdsgrupper, var der en efterspørgsel på øget deltagelse fra softwareudviklere, da de allerede nu har en rolle i fht. at udbrede anvendelsen af IFC i fremtiden. Derudover blev der peget på, at vi som kommende brugere allerede nu kan begynde at forberede os på at bruge IFC, bl.a. ved at arbejde med en datapolitik og en datastruktur, der understøtter en objektorienteret struktur. Der blev opfordret til at deltagerne kunne tilbyde at forestå tests på forskellige datasæt.

IFC definerer skemaer for flere faggrupper indenfor byggeri og anlæg. Skemaerne bruges til at sikre at data indeholder objekter, der kan identificeres på en struktureret måde i et format, der åbent, så de kan tilgås af alle platforme, der tilegner sig IFC som format. BIMinfra vil derfor fortsat følge udviklingen, da den brede internationale tilslutning, kan sikre en god og

bred implementering på forskellige platforme. Anvendelse af IFC stiller ingen særlige krav til anvendelse af bestemte klassisfikationssystemer – men lægger netop op til at der kan anvendes flere forskellige klassifikationssystemer. Derudover kan det nævnes at IFC alene indeholder internationalt anvendte probertires – men at man kan supplere med egne nationale eller lokale probertysets, der tilgodeser nationale eller lokale behov.

Kulturelt var konferencen i Beijing også meget interessant: så mange forskellige nationer samlet med et formål for øje. Det var et intenst, interessant og inspirerende møde med et internationalt forum, der ønsker at bevæge sig samlet mod et fælles mål. BIMinfra.dk vil også fremadrettet følge arbejdet med IFC i en grad og form, der skaber værdi for det fælles arbejde.