BIM klassifikation for infrastruktur

Fælles BIM-klassifikation på vej

BIM infra.dk sætter retningen for BIM-klassifikation for infrastruktur i Danmark og derfor har bygherrerne i samarbejdet – Vejdirektoratet, Banedanmark, Metroselskabet, Sund & Bælt, Femern A/S og Københavns Kommune – netop igangsat et fælles nationalt klassifikationsprojekt, som skal strukturere de forskellige objekter et infrastrukturprojekt består af.

BIM-klassifikation af infrastrukturobjekter skal følge internationale standarder, og projektet går ud på at definere og klassificere infrastrukturobjekter og derefter udstille dem på en fælles platform.

Der findes allerede flere klassifikationssystemer, men fælles for dem er, at de er udarbejdet til byggeri og derfor mangler definitioner og fortolkninger for infrastruktur. Det bliver der nu ændret på med det fælles nationale klassifikationsprojekt.

Formålet med projektet er at sikre en ensartet tilgang i branchen, en høj kvalitet i definitionerne og at optimere ressourcerne til udvikling. Det vigtigste er dog at få startet dialogen i branchen og designe en proces for fremtidige justeringer og opdateringer.

Ny bane over Vestfyn anvendes som udviklingsplatform

Den fælles BIM-klassifikation udspringer i en nedbrydning og klassificering af infrastruktur objekter, som Vejdirektoratet udarbejdede i forbindelse med et BIM testprojekt i 2021.

Vejdirektoratet og Banedanmark samarbejder i øjeblikket om etablering af en jernbane over Vestfyn, hvor der i udbuddet er stillet krav om anvendelse af klassifikation. Projektet på Vestfyn vil sammen med yderligere vej- og baneprojekter blive anvendt som udviklingsplatform til fagligt at kvalificere og udbygge de eksisterende klassificeringer.

Også hos de øvrige bygherrer er BIM-klassifikationen et væsentligt spørgsmål, og der er vigtige erfaringer at byde ind med. Første opgave er derfor at samle alle eksisterende erfaringer og derudfra vælge en fælles delmængde, som projektet arbejdes videre med.

Det er ønsket med projektet, at datadefinitionerne kan fungere på tværs af hele branchen. Det er derfor ikke et bygherreprojekt, men et BIM infra.dk projekt. Anlægsbranchen vil løbende få mulighed for at bidrage til arbejdet som vi håber, kan være med til at forene branchens udvikling på området.

Fælles digitalt sprog og entydig struktur

Den nye BIM-klassifikation skaber et fælles digitalt sprog og en ensartet og maskinlæsbar struktur. Ved at have en ensartet struktur på data kan informationer om infrastrukturprojekterne forbindes, bruges og genbruges til en lang række forskellige formål. Data hjælper til at skabe indsigt, træffe beslutninger, optimere arbejdsgange osv.

Datastrukturen bygges efter klassifikationsprincipperne i CCI (Construction Classification International), og det er hensigten at tilbyde den som et supplement til den internationale klassificering.

Projektets leverancer og tidshorisont

Ambitionen med det fælles nationale klassifikationsprojekt er, at levere et modelleringsprincip, en række fælles datadefinitioner og en proces for løbende opdatering nationalt og internationalt. For at imødekomme de udfordringer, som uden tvivl vil dukke op i forløbet, vil projektet have en agil tilgang med fokus på fastlæggelse af processen for den videre udvikling.

Projektet gennemføres fra september 2022 til januar 2023. Herefter vil den nye tilgang til klassifikation blive meldt ud til branchens interessenter og via dialogmøder vil samspillet med fremtidige udviklingstiltag blive drøftet.