BIM infra.dk testmodellen er nu en realitet

1. udgave af BIM Infra.dk’s testmodel er nu en realitet. Beskrivelser og skabeloner kan findes her: BIM Infra.dk – BIM Infra.dk testmodel

For at understøtte en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering, har BIM infra.dk udarbejdet en testmodel. Formålet er at understøtte projekterne med en udviklingsramme samt stille en række skabeloner til rådighed. Ved at følge testmodellen får testprojekterne mulighed for at dele og udnytte erfaringerne fra øvrige testprojekter.

Modellen findes i første udgave og vil løbende blive udbygget, justeret og forbedret gennem anvendelse på testprojekter.

Resultaterne fra testprojekterne vil løbende blive opsamlet og evalueret, og positive erfaringer vil i samarbejde med BIM anlægsforum blive indarbejdet i de eksisterende BIM infra.dk specifikationer og vejledninger.