BIM Anlægsforum

BIM Anlægsforum bidrager til den national BIM strategi som sparrings- og høringspartner og består som udgangspunkt af det forhenværende Det Digitale Anlægs parter (Danske Anlægsentreprenører, F.R.I, Femern A/S, Banedanmark og Vejdirektoratet). Anlægsforum drives af Banedanmark og Vejdirektoratet, og ud over de nævnte parter er der mulighed for deltagelse fra andre interessenter fx kommuner, Metroselskabet, Sund & Bælt, mv. Der er ingen økonomi involveret i samarbejdet, men deltagerne får mulighed for at påvirke standardiseringsarbejdet ved at bidrage til udviklingen i BIM Infra.dk eller egne projekter. Rammerne for samarbejdet er beskrevet i kommissorium for BIM anlægsforum som kan findes her på siden.

Der arbejdes med kommunikation på 3 niveauer
  • Beslutningstager niveau – Rammer findes i kommissoriet
  • Ekspert niveau – Løbende workshop med branchen
  • Bruger niveau – Åbne dialogmøder mindst 2 gange om året

 


DDA

Det Digitale Anlæg har med realiseringen af BIM Infra.dk nedlagt sig selv og føres videre i det nye koncept “BIM anlægsforum”. Anbefalinger og erfaringer fra det digitale anlæg drives videre af BIM Infra.dk og vil være tilgængelige på siden her. Desuden findes det strategioplæg som Det Digitale Anlæg udarbejde, og som har dannet grundlag for etableringen af BIM Infra.dk.