Archive for maj, 2014

Lagstruktur for 7 faggrupper er frigivet som anbefaling

Laglister for følgende faggrupper er frigivet under menupunktet ”Anbefaling” og kan hentes her. Listerne er forsynet med både danske og engelske beskrivelser. TC – Administrative lag TB – Bro lag TF – Ledningsregistrering TH – Havnelag TT – Tunnel lag TV – Vej lag TX – Generelle lag Der arbejdes på lagstruktur for projektering af jernbaner. Lagstrukturen sendes til høring ultimo juni. Læs mere